logo

Информацията на този уебсайт е с промоционален характер

Общи правила и условия

Добре дошли в уебсайта healthykitchen-bolgaria.com!

Тези общи условия описват правилата и нормите за използване на уебсайта healthykitchen-bolgaria.com sнамиращ се на адрес healthykitchen-bolgaria.com.

C достъпа до този сайт приемаме, че приемате тези общи условия. Не продължавайте да използвате healthykitchen-bolgaria.com ако не сте съгласни да приемете всички правила и условия, посочени на тази страница.

Следната терминология се прилага към настоящите Общи условия, Политиката за поверителност и Известието за отказ от отговорност, както и към всички споразумения: "Клиент", "Вие" и "Вашето" означава Вас, лицето, което посещава този уебсайт и се съобразява с Общите условия на Дружеството. "Компания", "ние", "нас", "наш" и "САЩ" се отнася за нашата компания. "Страна", "страни" или "ние" се отнася както за клиента, така и за нас. Всички термини се отнасят до предлагането, приемането и разглеждането на плащането, необходимо за осъществяване на процеса на подпомагане на Клиента по най-подходящия начин за удовлетворяване на нуждите на Клиента във връзка с предоставянето на посочените услуги от страна на Дружеството в съответствие с нидерландското законодателство. Всяка употреба на горната терминология или други думи в единствено число, множествено число, с главна буква и/или той/тя или те се счита за взаимозаменяема и следователно се отнася за едно и също нещо.

Cookie
Ние използваме бисквитки. С влизането си в уебсайта на healthykitchen-bolgaria.com вие се съгласявате с използването на Cookie в съответствие с политиката за поверителност на healthykitchen-bolgaria.com.

Повечето интерактивни уебсайтове използват сookie, за да извличат информация за потребителя при всяко посещение. Cookie се използват от нашия уебсайт, за да се осигури функционалност в определени области и да се улесни работата на посетителите на нашия уебсайт. Някои от нашите партньори/рекламни партньори също могат да използват cookies.

Лиценз
Освен ако не е посочено друго, healthykitchen-bolgaria.com и/или неговите лицензодатели притежават правата на интелектуална собственост върху всички материали на уебсайта на healthykitchen-bolgaria.com. Всички права на интелектуална собственост са запазени. Можете да получавате достъп до материали от уебсайта на healthykitchen-bolgaria.com за ваша лична употреба при спазване на ограниченията, посочени в настоящите Общи условия.

Не трябва да:
- Материали от сайта healthykitchen-bolgaria.com;
- да продавате, да отдавате под наем или да предоставяте сублицензии за материали от сайта healthykitchen-bolgaria.com;
- възпроизвеждате, дублирате или копирате каквито и да било материали от уебсайта healthykitchen-bolgaria.com;
- Съдържание на сайта healthykitchen-bolgaria.com.

Секциите на този сайт предоставят на потребителите възможност да публикуват и споделят мнения и информация в определени области на сайта. healthykitchen-bolgaria.com не филтрира, не редактира, не публикува и не преглежда коментари, преди те да бъдат публикувани на сайта. Коментарите не отразяват възгледите и мненията на healthykitchen-bolgaria.com, неговите представители и/или свързани лица. Коментарите отразяват възгледите и мненията на лицето, което публикува своите собствени възгледи и мнения. Доколкото е позволено от приложимото законодателство, healthykitchen-bolgaria.com не носи отговорност за никакви Коментари или за каквато и да е отговорност, щети или разходи, причинени и/или направени в резултат на използването и/или публикуването и/или появата на каквито и да е Коментари на този Сайт.

healthykitchen-bolgaria.com си запазва правото да следи всички Коментари и да премахва Коментари, които може да счете за неподходящи, обидни или в нарушение на настоящите Общи условия.

Вие гарантирате и декларирате, че:
- имате право да публикувате коментари на нашия уебсайт и притежавате всички необходими лицензи и разрешения за това;
- коментарите не нарушават никакви права на интелектуална собственост, включително, без ограничение, авторски права, патенти или търговски марки на трети страни;
- Коментарите не съдържат клеветнически, обидни, неприлични или други незаконни материали, които представляват навлизане в личния живот;
- Коментарите няма да се използват за рекламиране или насърчаване на търговски или лични дейности, нито за представяне на търговски или незаконни дейности.

С настоящото предоставяте на healthykitchen-bolgaria.com неизключителен лиценз за използване, възпроизвеждане, модифициране и разрешаване на други лица да използват, възпроизвеждат и модифицират вашите коментари във всякаква форма, формат или носител.

Хипервръзка към нашите материали
Следните организации могат да поставят връзки към нашия уебсайт без предварително писмено разрешение:
- Правителствени агенции;
- търсачки;
- новинарски организации;
- онлайн каталози могат да поставят връзки към нашия сайт по същия начин, по който поставят връзки към сайтовете на други регистрирани компании;
- акредитирани компании, с изключение на организации с нестопанска цел, благотворителни центрове за закупуване и благотворителни фондации, които не могат да поставят връзки към нашия сайт.

Тези организации могат да поставят връзки към нашата начална страница, публикации или друга информация на сайта, при условие че такава връзка: (а) не е измамна по никакъв начин; (б) не предполага фалшиво спонсорство, одобрение или одобрение на свързаната страна и нейните продукти и/или услуги; и (в) се вписва в контекста на свързания сайт.

Можем да разглеждаме и одобряваме други искания за връзки от следните видове организации:
- Общоизвестни източници на информация за потребители и/или фирми;
- сайтове на общността dot.com;
- асоциации или други групи, представляващи благотворителни организации;
- разпространители на онлайн каталози;
- интернет портали;
- счетоводни, правни и консултантски фирми;
- образователни институции и професионални асоциации.

Ще удовлетворяваме искания за връзки от тези организации, ако преценим, че: (а) връзката не е неблагоприятна за нас или нашите акредитирани предприятия; (б) организацията няма неблагоприятни отношения с нас; (в) ползата за нас от видимостта на хипервръзката компенсира липсата на истински килобайти; и (г) връзката е свързана с обща информация за ресурси.

Тези организации могат да поставят връзки към нашата начална страница, при условие че връзката: (а) не е по никакъв начин измамна; (б) не внушава невярно спонсорство, одобрение или одобрение на свързаната страна и нейните продукти или услуги; и (в) се вписва в контекста на сайта, към който е прикрепен фрагментът.

Ако сте една от организациите, изброени в точка 2, и желаете да поставите връзка към нашия сайт, трябва да ни уведомите, като изпратите имейл на [email protected]. Включете вашето име, име на организацията, данни за контакт и URL адрес на уебсайта, списък с URL адреси, от които искате да направите връзка към нашия уебсайт, и списък с URL адреси на нашите уебсайтове, към които искате да направите връзка. Очаквайте отговор в рамките на 2-3 седмици.

Оторизираните организации могат да поставят връзки към нашия уебсайт, както следва:
- с името на нашата компания;
- или чрез използване на Uniform Resource Locator;
- или чрез използване на всяко друго описание на нашия сайт, към който има връзка, което е подходящо в контекста и формата на съдържанието на сайта на свързаната страна.

Използването на логото healthykitchen-bolgaria.com или друг художествен дизайн не е разрешено за връзки при липса на лицензионно споразумение за търговска марка.

IFRAME
Нямате право да създавате рамки около нашите уебстраници, които променят визуалното представяне или външния вид на нашия уебсайт по какъвто и да е начин без предварително писмено разрешение.

Отговорност за съдържанието
Ние не носим отговорност за съдържанието, публикувано на вашия уебсайт. Вие се съгласявате да ни защитавате срещу всякакви искове, произтичащи от използването на вашия сайт. На никой сайт не трябва да се публикуват връзки, които биха могли да се тълкуват като клеветнически, непристойни или криминални, или които по един или друг начин нарушават правата на трети лица.

Вашата поверителност
Моля, прочетете нашата политика за поверителност
Запазваме си правата
Запазваме си правото да премахваме всякакви връзки или конкретни препратки към нашия уебсайт. Вие се съгласявате незабавно да премахнете всички връзки към нашия сайт при поискване. Също така си запазваме правото да променяме настоящите общи условия и политиката за свързване по всяко време. С поставянето на връзки към нашия сайт по всяко време се съгласявате да бъдете обвързани с тези условия за поставяне на връзки и да ги спазвате.

Премахване на връзки от нашия сайт
Ако откриете връзка в нашия сайт, която е обидна по някаква причина, можете да се свържете с нас по всяко време, за да ни уведомите. Ще разгледаме исканията за премахване на връзката/връзките, но не сме длъжни да отговаряме директно на потребителя.

Ние не гарантираме точността на информацията на този сайт, нито гарантираме нейната пълнота; не поемаме и никакви задължения да предоставяме сайта или да поддържаме материалите на сайта в актуално състояние.

Отказ от отговорност
В максималната степен, позволена от приложимото законодателство, ние изключваме всички декларации, гаранции и условия по отношение на нашия сайт и използването му от вас. Нищо в този отказ от отговорност няма да:
- ограничава или изключва нашата или вашата отговорност за смърт или телесна повреда;
- ограничава или изключва нашата или вашата отговорност за измама или измамно представяне на неверни данни;
- ограничава нашата или Вашата отговорност по начин, който не е разрешен от приложимото законодателство;
- изключва всяка наша или ваша отговорност, която не може да бъде изключена съгласно приложимото законодателство.

Ограниченията и изключванията на отговорността в този раздел и на други места в настоящото Отказване от отговорност: (а) се уреждат от предходния параграф; и (б) уреждат всички отговорности, произтичащи от настоящото Отказване от отговорност, включително отговорности по договор, непозволено увреждане и нарушение на законови задължения.

Доколкото уебсайтът и информацията и услугите в него се предоставят безплатно, ние няма да носим отговорност за загуби или щети от какъвто и да е вид.