logo

Информацията на този уебсайт е с промоционален характер

Политика за поверителност

Защита на личните данни
Мерките за защита се прилагат, когато се въвеждат, предоставят или обработват лични данни.

Разкриване на лична информация и предаването ѝ на трети страни

Вашата лична информация може да бъде разкрита само ако това е необходимо по следните причини: а) за спазване на закона или изискванията на нашата правна система; б) за защита на нашите права или собственост; в) за предприемане на спешни мерки за защита на безопасността на нашите служители или потребители на нашите услуги или обществената безопасност. Вашата лична информация, която получаваме, когато се регистрирате, може да бъде споделена с трети страни и лица, които работят с нас за подобряване на нашите услуги. Вашата лична информация няма да бъде използвана за нито една от горепосочените цели. Имейл адресът, който сте предоставили по време на регистрацията, за изпращане на съобщения или известия за промени в приложението, както и за изпращане на новини за събития и промени в компанията, важна информация за нови продукти и услуги и др.

Използване на cookies
Когато потребителят посещава сайта, на неговия компютър се записва "cookies" (ако потребителят е разрешил получаването на такива cookies). Ако потребителят вече е посетил сайта, cookies може да бъде прочетена от компютъра на потребителя. Cookies се използват, наред с други неща, за събиране на статистически данни за посетителите. Тези данни ни позволяват да определим коя информация, която изпращаме на нашите клиенти, може да бъде по-ценна за тях. Те се събират по общ начин и никога не съдържат лична информация за потребителя.

Трети страни, включително Google, поставят реклами за нашата компания на сайтове в интернет. Третите страни, включително Google, използват cookies, за да представят реклами на потребителите въз основа на предишните им посещения на нашите сайтове и интересите им в техните уеб браузъри. Можете да изключите използването на тази cookies от страна на Google. За да направите това, моля, посетете специалната страница на Google на този адрес: http://www.google.com/privacy/ads/

Промени в искане за поверителна информация
Искането за поверителна информация трябва да се актуализира редовно. В този случай датата на последната актуализация ще се промени в горната част на документа. Уведомленията за тези промени ще бъдат публикувани на видно място на нашия уебсайт.

Благодарим ви за интереса към нашата система!